Vast tarief

Wanneer u meerdere opdrachten tegelijk wil onderbrengen, kunnen we uiteraard praten over een gereduceerd tarief.
Zo kunnen er licht van elkaar verschillende composities worden gemaakt voor een serie soortgelijke opdrachten: de initiële muziek is op maat, de vervolgcomposities variëren in lichte mate zodat ze wel uniek zijn maar qua kosten veel gunstiger uitpakken.
Ook wanneer de opdrachten verschillend zijn, kunt u een vastere werkrelatie ambiëren. We kunnen op dat moment afspraken maken waarbij het wederzijdse belang resulteert
  in enerzijds lagere kosten en anderszijds een serie opdrachten. En hopelijk ontstaat een constructieve en harmonieuze samenwerking!